Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2012
Xem tất cả

Bài đăng

một bài phân tích về ngụy biện rất hay của Đoan Trang

Ngụy biện trong thu phí đường bộ

Từ 45 đến giờ chưa thôi !

TRƯỜNG SA TRONG LÒNG BẢY BÀ MẸ HÒA CƯỜNG

Khi người tự thiêu đứng dậy đi