Rứa mới là Quảng Nam !

Ông Trần Anh Tuấn nói: “Hôm nay huyện nêu quan điểm khẳng định: Nếu các sở, ban, ngành của tỉnh lên khảo sát, kiểm tra tình hình của người dân thì huyện sẽ tiếp, còn các đoàn của Bộ, ngành T.Ư vào, huyện không tiếp. Vì trong thời gian qua, mỗi lần động đất mạnh thì các đoàn này, đoàn nọ vào nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì, động đất thì càng ngày càng mạnh. Từ nay thời gian đó huyện sẽ dành giải quyết công việc của địa phương”!
http://www.cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/Thoi-Su/2012/11/21/88052.ca

Nhận xét :

  1. Cả đoàn người rầm rập kéo về rồi kéo đi rồi bàn bàn bạc bạc rồi chẳng đưa ra một cái nhận xét gì cho nó có định hướng, toàn chuyện tào lao...Tốn thì giờ...
    Quan huyện quan tỉnh thương dân để thì giờ lo cho dân ăn, ở, cần thì kêu gọi sự giúp đỡ của các tỉnh, huyện bạn...Bác Tú thông cảm 24 ngàn tiến sĩ mà quốc hội còn đốt đuốc đi tìm chiên da đấy bác Tú ạ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét