Vùng biển Việt Nam hẹp vậy sao ?

Trên trang web Thông tin duyên hải http://thongtinduyenhai.blogspot.com/ , trong ô bản đồ AIS TRỰC TUYẾN của Vishipel Vessel Tracking Service ( http://ais.vishipel.com.vn/ )thấy dùng bản đồ của Google Earth nhưng zoom in vào vùng biển Đà Nẵng thì thấy lạ, có một đường ranh giới mờ cách bờ chừng 20km phân định hai vùng biển East Vietnam Sea và South China Sea. Vùng biển Việt Nam hẹp vậy sao ?

Điều hợp lý ở đây là, nếu tên vùng biển South China Sea được mặc định trong  cách gọi quốc tế thì cả vùng biển này đến tận sát bờ Đà Nẵng cũng đều là South China Sea. Còn nếu như đã xác định East Vietnam Sea , Biển Đông, trong mối quan hệ với South China Sea thì cần phải xác định cho đúng.

Nhận xét :

  1. Họ Hồ Quế Sơn đúng là hồn đang ở trên núi. Vùng biển sát ĐN cũng bị tàu lạ quét sạch từ lâu. Chỉ nghe NBT ở nội thị ch71 có biết biển là đâu. Tội nghiệp cho dân Đại lộc chỉ biết nghe và nói theo.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét