Đang hiển thị bài đăng từ 2012
Xem tất cả

Bài đăng

Truyện ngắn của Hồ Trung Tú: Bản tin thời sự buổi trưa

Tại sao họ không thèm nói chuyện với chúng ta?

Ở đâu cần cờ lau tập trận đánh giặc lưỡi bò, Đà Nẵng xin cung cấp !

Rứa mới là Quảng Nam !

Nhóm lợi ích - Thống đốc không biết hay giả lơ, nói lảng.

Dấu vết của những cuộc dịch chuyển tộc người

Chương Dẫn nhập của sách "Có 500 năm như thế"

Tất cả đã sẵn sàng để đến tay bạn đọc

Sách tái bản đã in xong

Diễn từ nhận giải "Sách hay" của tui (có edit)

Đã xong bản thảo (sửa chữa và bổ sung) để chuẩn bị cho lần in thứ hai

Tuồng có giống kinh kịch không ?

MẮNG CON

Việt Nam ! Việt Nam !

Một gợi ý từ bà Aung San Suu Kyi

LỖI TẠI CHÚNG TÔI

Một note kỷ niệm ngày máu đã chảy trên quảng trường Thiên An Môn

Vùng biển Việt Nam hẹp vậy sao ?

Để hạt thóc cổ thành Dền thuyết phục được các bên

Đọc “Có 500 Năm Như Thế” của Hồ Trung Tú

Cần sớm xây dựng một hệ thống giao thông cấm rẽ trái

Những cái bẫy trên đường phố Đà Nẵng

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG BẰNG ĐẦU ĐẤT SÉT.

Phân làn giao thông ở Đà Nẵng - Ngành giao thông muốn gì ?

Một câu hỏi chưa lời đáp.

một bài phân tích về ngụy biện rất hay của Đoan Trang

Ngụy biện trong thu phí đường bộ

Từ 45 đến giờ chưa thôi !

TRƯỜNG SA TRONG LÒNG BẢY BÀ MẸ HÒA CƯỜNG

Khi người tự thiêu đứng dậy đi