Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2011
Xem tất cả

Bài đăng

NHƯ LÀ CHUYỆN CẢNH GIÁC

Hải Vân của ai ?

Vụ tượng đài Mẹ VNAH, Nguyễn Trãi nói là chuẩn nhất:

Kỷ niệm đời ta 1

Chuyện tìm mộ chị Dương Thị Xuân Quý

Có một điểm ở đó phát sinh mọi chuyện

Gạc Ma - Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông !

Anh đã sống thay bao đồng đội